Vi på Strands Gård

Vi är två bröder;  Lars och Johan Nilsson som driver Strands Gård. Vi tog över driften av gården av vår far Stig 1996. På sommaren får vi hjälp med div. sysslor av olika feriearbetare.


Strands Gård - Lars-Magnus Nilsson

Lars Nilsson

Mobil 0707-31 58 84
E-post lars@strandsgard.se

 

 

 

Strands Gård - Johan Nilsson

Johan Nilsson

Mobil 0733-20 69 10
E-post johan@strandsgard.se